1. Müügitingimuste kehtivus

1.1 Müügitingimused kehtivad Beststuff.eu veebipoest ostja (edaspidi tarbija) ja ettevõtja Tromtrade OÜ (edaspidi Beststuff.eu) vahel kaupade ostmisel.

1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Beststuff.eu veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (VÕS), tarbijakaitseseadus (TKS) ja teised õigusaktid.

1.3 Veebipood Beststuff.eu jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel Beststuff.eu.

2. Hinnainfo

2.1 Beststuff.eu veebipoes müüdavate toodete hinnad on eurodes.

2.1 Veebipoes Beststuff.eu välja toodud hinnad sisaldavad käibemaksu.

2.2 Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (7 päeva pärast tellimuse vormistamist).

2.3 Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse tarbija ja Beststuff.eu vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

2.4 Veebipood Beststuff.eu jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel Beststuff.eu.

3. Tellimuse vormistamine

3.1 Lisage soovitud tooted ostukorvi.

3.2 Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Jätka ostu vormistamisegaˮ.

3.3 Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja vajutage lingile „Salvest“. Seejärel kuvatakse ekraanile arve, mille saate tasuda makselahenduste abil pankades euromaksena. Andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega leiate pärast tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud arvelt.

3.4 Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

3.5 Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (E−R 9.00−17.00). Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval. 

4. Tarneaeg ja transport

4.1 Peale arve tasumist saadetakse Teile e-postiga kinnituskiri tellimuse täitmise kohta.

4.2 Kaupade tarneaeg – Kaup jõuab kliendini 2-9 tööpäeva jooksul.

4.3 Transporditeenuse liik „Beststuff kuller“- Kõik saadetised toimetatakse klientidele nende poolt soovitavasse asukohta. Kullerteenusega on võimalik tellida pakke üle kogu Eesti. „Beststuff kuller“ teenuse hind on 10,80 €.

4.4 Transporditeenuse liik „Itella SmartPost“– Pakume Teile mugavat ja soodsat viisi tellitud pakkidele (maksimaalne pakendi mõõt 60cm x 36cm x 60cm) järele tulemiseks Teile lähimasse kauplusesse. Valige ostukorvis transpordi viisiks pakiautomaat ning märkige sobilik lähim kauplus. Kui pakk on kohale jõudnud, saate SMS-i ning isikliku koodi. Kood tuleb sisestada pakiautomaadi arvutisse ning seejärel avaneb pakiautomaadi uks ning saate kauba kätte. „SmartPost“ teenuse hind on 4.80 €.

4.5 "Tasuta" - Kõik tellimused, mille summa ületab 50 €, toimetame teie poolt soovitavasse asukohta tasuta.

5. Müügilepingu jõustumine

5.1 Kauba müügilepinguga kohustub veebipood Beststuff.eu andma tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood Beststuff.eu poolt tulevikus omandatava kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku tarbijale, tarbija aga kohustub veebipood Beststuff.eu-le tasuma kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma kauba vastu.

5.2 Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 7 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

5.3 Müügileping jõustub pärast tarbija tehtud makse laekumist Tromtrade OÜ pangakontole.

 6. Kohaletoimetamine

6.1 Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib Beststuff.eu tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.

6.2 E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad (2 – 9 tööpäeva) kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.

6.3 Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

6.4 Beststuff.eu ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Beststuff.eu ei saanud mõjutada ega ette näha.

7. Tagastamisõigus

7.1 Pärast tellimuse kättesaamist on tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Tagastatav kaup peab olema avamata originaalpakendis.

7.2 Kui kasutatud kaup on kasutatud ja/või rikutud tuleb tarbijal hüvitada kauba väärtuse vähenemine.

7.3 Kauba tagastamiseks tuleb tarbijal esitada kauba ostust taganemise avaldus (avalduses märkida ostja nimi, ostukuupäev ning tellimuse nr.) ja saata see e-posti aadressile info@beststuff.eu. Taganemise avalduse saab ka esitada meie kodulehel vajutades linki „Võta ühendust“

7.4 Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

7.5 Tarbija ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui veebipood Beststuff.eu on nõustunud kaubale ise järele tulema.

7.6 Veebipood Beststuff.eu tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea veebipood tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

8. Vääramatu jõud

8.1 Beststuff.eu ei vastuta tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Beststuff.eu ei saanud mõjutada või ette näha.

9. Isikuandmete töötlemine

9.1 Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

9.2 Veebipoel Beststuff.eu on õigus kasutada tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks tarbijale.

9.3 Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

9.4 Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka veebipoel ligipääs.

10. Müüja vastutus toote puuduse eest ja toote pretensioonide esitamise kord

10.1 Tarbijalemüügi puhul vastutab müüja asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale. Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

10.2 Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipood Beststuff.eu poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

10.3 Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood Beststuff.eu ja tarbija omavahel kokku.

10.4 Müüja ei vastuta, kui toodet on: kasutatud ebasihipäraselt, kasutatud toode on hooletult või valesti hooldatud, modifitseeritud mis iganes viisil, mida tootja poolt pole ette nähtud või kolmandatele isikutele laenatud või kasutatud muudel ärilistel eesmärkidel.

10.5 Veebipood Beststuff.eu ei vastuta tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

10.6 Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@beststuff.eu pretensioon, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.Pretensiooni saab esitada ka meie kodulehel vajutades linki „Võta ühendust“.

10.8 Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

10.9 Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

11. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

11.1 Kui Veebipood on keeldunud tarbija kaebust lahendamast või tarbija ei ole nõus veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

 

Beststuff.eu veebilehel olevad fotod on illustratiivse tähendusega.